ENCUESTA PIMEC

Asociación Empresarial de Diseño y Producción de Stands y Eventos

ENCUESTA PIMEC

A principi d’any ha entrat en vigor la nova reforma laboral, amb novetats importants, especialment, en matèria de contractació. Des de PIMEC, us demanem que contesteu l’enquesta, per a tal de valorar el seu impacte i el procés d’adaptació que ha suposat en les decisions de contractació i organització del treball de les pimes. A banda de valorar l’impacte de la reforma en les pimes, la vostra participació ens ajudarà a formular propostes adaptades al nostre teixit productiu.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8xhKNZ0p00SyrYhZG-MEFDjExIpum3hLjl-9gzCOoItURVlaTDcwNzU0UU9EMk40R0xNRVBSMVdMNi4u

ON-GOasociacion
Author: ON-GOasociacion

No hay comentarios

Añade tu comentario